Qui trình thiết kế website nhanh và rẻ cho khách hàng

Bước 1: KHVT GROUP thiết kế website khách hàng.

 • Bộ phận phân tích, nghiên cứu thị trường sẽ tìm hiểu và đưa ra yêu cầu thực tế về cấu trúc của website cho bộ phận thiết kế website.
 • Bộ phận thiết kế website sẽ thiết kế ra các mẫu trên yêu cầu thực tế. Sau khi ban tư vấn duyệt qua thiết kế, mẫu sẽ được xử lý CSS và HTML và chuyển sang bộ phận lập trình website.

Bước 2: KHVT GROUP xây dựng website khách hàng.

 • Bộ phận lập trình sẽ tiếp nhận mẫu thiết kế và lập trình từng module theo bảng yêu cầu.
 • Sau khi lập trình hoàn chỉnh, bộ phận kiểm tra (testing) sẽ tiến hành nhập liệu để đảm bảo các module hoạt động tốt.
 • Cuối cùng website sẽ được cài đặt trên server hosting của KHVT GROUP để khách hàng có thể xem và chọn lựa.

Bước 3: Khách hàng mua website

 • Khách hàng chọn 1 tên miền (domain) phù hợp. Nếu khách hàng đã có tên miền thì khách hàng cần trỏ tên miền về server của KHVT GROUP.
 • Khách hàng duyệt qua danh sách các mẫu thiết kế của KHVT GROUP
 • Khách hàng tiến hành mua hàng và thanh toán các chi phí theo đơn giá của mẫu thiết kế đã chọn.
 • Tất cả thông tin khách hàng đăng ký, mua Website sẽ được chuyển ngay về cho KHVT GROUP. Website của khách hàng sẽ được setup và chạy trên tên miền khách hàng đã mua hay đã trỏ về.
 • Thời gian thực hiện website phụ thuộc vào các gói website mà khách hàng chọn.

Điều kiện để website của khách hàng hoạt động đúng thời hạn.

 • Thời gian tính từ khi Web24 nhận được thanh toán của khách hàng.
 • Thời gian được tính từ khi khách hàng trỏ domain về server của KHVT GROUP nếu khách hàng đã có domain
 • Thời gian được tính từ khi khách hàng gởi thông tin đầy đủ cho KHVT GROUP: logo, thông tin công ty.
 • Lưu ý rằng  không bao gồm thời gian khách hàng cập nhật sản phẩm của mình trên website. Việc cập nhật sản phẩm sẽ do khách hàng đảm nhận, KHVT GROUP sẽ hướng dẫn khách hàng cách thao tác bằng video, file pdf. KHVT GROUP sẽ hỗ trợ khách hàng cập nhật tối đa 10 sản phẩm nhưng thời gian cập nhật này không tính vào thời gian cam kết hoàn thành website