Nghỉ hưu

Góc nhìn về người giàu

Written by admin - Giải trí - Thư giản - No Comments

Người giàu sống lành mạnh. Sống lành mạnh nên sống lâu. Sống lâu nên dược trợ cấp nhiều. Trợ cấp nhiều lại càng giàu. Sống lâu hơn, sướng lâu hơn, thì phải làm nhiều hơn. Khi đối mặt với tình trạng dân số già đi, người ta vẫn hay tính

Read More

Người giàu không bao giờ nghỉ hưu

Written by admin - Tin Tức - No Comments

David Murdock – Chủ tịch 90 tuổi của Dole Foood. Ảnh: Newsmax Theo hãng nghiên cứu Spectrem, những người thu nhập cao nhất nước Mỹ sẽ không nghỉ hưu cho đến khi ít nhất 70 tuổi, thậm chí là làm việc cả đời. Trong khi đó, nhóm người có thu

Read More